• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

CONFIDENCE skin & spa

OPERA MASK LEDTERAPI

Ledterapi
LED-terapi är en ljusterapi med fotoner som effektivt stimulerar
processen i hudens mitokondrier som initierar läkning,
reducerar smärta och inflammation samt främjar tillväxt av nya
friska celler. LED-ljus är inkoherent ljus d.v.s. elektromagnetiska
vågor som har samma frekvens men en slumpmässig eller
föränderlig fas. Ljusenergin tränger effektivt genom hudytan
och har en rad positiva vävnadsfördelar med multifunktionella
egenskaper.
• Stimulerar cellerna för ökad vävnadsregeneration
• Stimulerar collagen och elastin för fasthet och elasticitet
• Stimulerar cellerna för ökad genomblödning, immunförsvar,
smärtlindring, celltillväxt och motverkar
antiaging-enzymet
• Främjar snabb läkning och helandeprocess
• Effektivt vid brännskador, skärsår och andra
hudpunkterande sår, blåmärken och svullnad

Galvanisk terapi
Galvanisk terapi är likströmsbehandling som bryter hudens
barriärfunktion för att öka inslussningen av aktiva substanser.
Den galvaniska terapin utnyttjar kunskapen om hudens
joner och påverkar dess dermala aktivitet.
• Ökar syresättning och cirkulation
• Dränerar, minskar svullnad och avgiftar huden
(Negativt laddade joner fångar in toxinet och positivt laddade joner
eliminerar dem)
• Motverkar hudens åldrandeprocess
• Motverkar fria syreradikaler och balanserar hudens
pH-värde.

Hydrogelmask

En rikt preparerad transparent gelmask som tillför
huden en rad verkningsfulla ingredienser. Utan att
blockera, tillåter Hydrogelmasken LED-ljusets fulla
penetrans och vid tillkopplad Iontofores förstärks upptaget
av de aktiva ingredienserna.

Fördelar med Operamasken

LED-ljus har avtagande intensitet desto längre ifrån objektet
det placeras. Tack vara Operamaskens utformning levereras
mer energi per område och bestrålning (192 dioder/färg)
sker nära huden för jämn och maximal effekt.
Operamasken erbjuder kombinerad inslussning med galvanisk
ström (Iontofores) som leder aktiva ingredienser på djupet
och verkar utrensande av slaggprodukter. Behandlingen
är en LLLT (Low Level Ljusterapi) där ingen risk föreligger för
oönskade sidoeffekter som bränning eller blåsor.

LED, Vetenskapligt dokumenterat
Dr Harry Whelan på Medical College of Wisconsin i
samarbete med NASA har i studier påvisat att LED-ljus
ökar cellens energi och påskyndar läkningen, förbättrar
och stabiliserar kroppens allmäntillstånd. NASA visade
under tidiga rymdresor att människokroppen behöver
ljus för att kunna läka sår. Utan ljus kunde inte såren
läka på astronauter och växterna överlevde inte.
Vid LED-terapi tillförs elektromagnetisk energi som
ökar cirkulation och ger en stimulering av läkningsprocessen
som kan halvera den naturliga läkningstiden.